Kamera Aydınlatma Metni

Kamera Aydınlatma Metni

Deva Tekstil Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne Ait BP Akaryakıt İstasyonunda Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Deva Tekstil Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Akaryakıt istasyonumuzdaki akaryakıt dolum yerleri, idari hizmet binası giriş kapısı, bina dış cephesi, kat koridorları, market, otopark, araç yıkama yeri hizmet alanında bulunan …. adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla sesli ve görüntülü kamera kaydı yapılmakta ve kayıtlar tarafımızdan denetlenmektedir. (BURADA YAZAN YERLER İLE BAĞLI DEĞİLSİNİZ, EKLEME VE ÇIKARMA YAPABİLİRSİNİZ.)

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatın gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Durak Mh. Gün Sazak Cd. No: 26A Merkez/UŞAK adresine yazılı olarak veya kvkk@devalimited.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla.